Kistelek és Pusztaszer együtt ünnepelte a Magyar Kultúra Napját

Csengőszóra Punk Mária meséjével Trombitás Istvánné tolmácsolásában, a Hétszínvirág Óvodában Szabóné Hódi Katalin keze alatt felcseperedő óvodások tengernyi-szép rajzának, és a Kisteleki Költő Klub ópusztaszeri csapatának versfalával a háttérében nyitottuk meg a Magyar Kultúra Napját 2015-ben.

Kisteleken minden kultúrát képviselő közösségnek van már kivívott, kiérdemelt helye a városi rendezvénytárban. Ahogyan az adventi gyertyagyújtást a Kisteleki Kamara Énekegyüttes hívta életre, és a közelgő Városi Húsvéti Koncertet a Harmónia Egyesület rendezi, a Globe Vándorok Társulata a Magyar Kultúra Napjára rendezett ünnepi műsor szervezését ölelte fel a Kárpátia Kincsesház megtisztelő bizalmával és közös összefogásával.

Egy-egy műsor közötti esztendő hozza meg mindig az érlelődő ötletet, ami köré fölfűződik a műsor. Idén kultúr-kincseinkből ismert vagy még nem annyira ismert alkotó közösségeket hívtunk, s kistérségünk felé, Pusztaszerre nyitottunk.

Készült műsor a Kisteleki Nyugdíjas Klub keretében is, s számtalan alkalommal a Kisteleki Művészeti Iskola növendékei és tanárai léptek fel, ahogyan most is. Magyar Bálint szólaltatta meg gyönyörűen trombitáján Tornyos György: Sonatina, immár örökzöld darabját.

Majd Kalmár Gergely professzionális játéka követte – Hidas Frigyes: Két kis tétel tubán és zongorán. S természetesen a legjobb zongorakísérővel léptek fel: Horváth Lívia tanárnővel.

Az élő hagyományt tovább ápoló Kisteleki Citerazenekar és Pávakörrel a Harmónia Egyesület Dél-alföldi és nyírségi népdalcsokrot hozott közösen, Víghné Locskai Krisztina irányításával.

Szilágysági táncokért kapott nagy tapsot Szathmáry Éva a Kisteleki Művészeti Iskola néptánc tanára és Kalmár Gergely, akik a szegedi Cuharé Táncműhely táncosai is.

„A magyar népdal nem pusztán a falusi élet visszhangja, hanem az egész magyar lélek tükre.” Kodály Zoltán szavait hűen tolmácsolta két kórusművével: a Naphimnusszal és az Esti dallal a Kisteleki Kamara Énekegyüttes, Szélné Bradanovics Bernadett vezetésével.

A Kisteleki Ede Városi Könyvtárban talált otthont a Kisteleki Költő Klub, ahol már bármikor olvasható versfaluk is van. Most öt tagjuk olvasta fel egymás verseit s érzékelhettük: mit is gondol a költő?! Varga Andrea és Gera Szilvia szárnypróbálgató versei mellett Trombitás Istvánné sz. Morvai Teréznek már több antológiában jelentek meg versei. Punk Mária több kötetet jegyezve a Szegedi Írók Társaságának is tagja. A vezető Jenei Norbert épp második verses kötetére készül.

Egy pusztaszeri fellépésünk alkalmával találkoztunk a mostani igazi meglepetés számmal: Máté Gábor, Pusztaszer polgármestere együtt adott elő klasszikus gitár etűdöt, a tehetséges pusztaszeri Bitó Zsolttal.

2014-ben a Petőfi-napok szavalóversenyén Igács Brigitta szabadon választott verse annyira megtetszett, hogy a Globe Vándorok most dramatizálva adták elő. S így Kányádi Sándor: Pantomin című versével ő is a „kórusban” szerepelt, míg a pantomin játék Kálmán Pál tanár úrnak volt köszönhető.

Bitó Ágnes hegedűn s Jenei Norbert gitáron kísérte első ízben a csapatot, Weöres Sándor: Valse Triste versének éneklésénél.

A legaktívabb Kisteleki Nyugdíjas Klub képviseletében Sisák Istvánné, Erzsikétől egy Petőfi Sándor verset hallhattunk.

Kistérségünk értékeit felfedezve vártuk a Pusztaszeri Dalárdát, akiket különösen a „női közönség” kedvelt meg! Az Őszi tárlatos közös fellépést követően most betyárnótákkal érkeztek. E nemes társaság két összefogója Rácz István és Kovács Imre, háttérszervezője Harkainé Czombos Ildikó s talán titkos lelke Grósz Sándorné, Editke.

A 225 éve született Kölcsey Ferenc tiszteletére a Himnusz szavalását is összefogás jelezte. Olyan jó volt, hogy a diákok és a legkisebb legény is önként s a felnőttek is örömmel vállalták! A Globe Vándorok legfiatalabb tagja Pupcsák Zalán, a kisteleki gimnáziumot képviselő tizenegyedikes Susánszky Benjamin, az általános iskolából Csókási Áron 7.c és Pápai Marcell 8.b osztályos tanulók (felkészítő tanáraik: Faragó Ágnes és Ménesiné Molnár Erika), Sisák Istvánné Erzsikével és Gera Szilviával kiegészülve, s a kisteleki Napsugár Idősek Otthonának két lakója: Hoppenthaller Istvánné és Szilágyi Jánosné együtt tették fel az ünnepre, a kultúra láthatatlan koronáját.

Az év 365 napjából még sok ilyen nap kéne! Azt hiszem, ez lett az igazi visszhang. Már egy nap távlatában is szinte minden vezető pozitív visszajelzést kapott, hogy mennyire jó volt ott lenni és feltöltődni. Hiszek a kultúra megtartó erejében! S szívügyünknek kellene tekinteni, hogy tegyünk is valamit a Magyar Kultúra Napján, mert ez jelenti a jövőt, identitásunk s magyarságunk megőrzését. Ez a sokszínű, változatos műsor többet ér, mint egy show-műsor vagy sorozat a tévé előtt ülve, egyedül. Találkozásokat, élő kézbefonódást, barátságokat hozhat érzelmi gazdagodással! Az ötórai kezdés egyben új kezdeményezése is a rendezvénynek, hogy aki teheti, munkaidő után ide érhessen. S köszönet e média felületért, hiszen itt adhatjuk hírül: aki idén nem tudott eljönni, várjuk nagy lelkesedéssel és szeretettel jövőre is!

 

Gera Szilvia
vándor-rendező
Globe Vándorok Társulata

 

Előző bejegyzés

Kacagó együttlét - Mese mindenkinek Móka Mikitől.

Következő bejegyzés

Hangversennyel és tánccal ünnepelték a majálist a művészeti iskola növendékei